ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ   สำหรับบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่สังกัดอยู่ที่วิทยาเขตภูเก็ต คุณจิระ บุญทอง สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและคุณแสงเดือน แซ่ยับ สังกัดกลุ่มแผนงานบริหารทั่วไป
ใช้ Username และ Password ระบบ intranet ของคณะฯ


"ขอความร่วมมือประเมินการให้บริการของฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์"
ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร.749932
email::bratchasak@eng.psu.ac.th
3.236.228.250