ผู้ใช้คือ : สถานะ วันเสาร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:38:13 น.
  

Login เข้าระบบบริหารห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์

                 

                 

     Login name :    

 

Password :     

 
 
[ใช้ Login name และ Password ของระบบ Intranet คณะวิศวกรรมศาสตร์]
  
ผู้รับผิดชอบโปรแกรมหน่วยอาคารสถานที่ ติดต่อ 7022                                        พัฒนาโดย ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์