- ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ (ผู้ช่วยวิจัย)
- ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้